<

Agregat Wagner HC 950 do malowania i szpachlowania

Agregat malarsko-szpachlarski - Wagner HC 950

Opis produktu

Agregat do malowania i szpachlowania Wagner HC 950. Niezawodna jakość i trwałość w dobrej cenie dla wymagających.

Kompletnie wyposażony, hydrodynamiczny agregat malarsko-szpachlarski. Malowanie agregatem HC 950 odbywa się w systemie airless, czyli bez udziału powietrza. Urządzenie może pracować z silnikiem elektrycznym (HC 950 E) bądź spalinowym (HC 950 G). Pompa farby napędzana jest hydraulicznie poprzez blok silnika hydraulicznego. Zastosowanie Hydraulicznego napędu pompy farby pozwala na dwukrotne wydłużenie eksploatacji uszczelniaczy, tłoka oraz cylindra. Regulacja ciśnienia odbywa się mechanicznie za pomocą pokrętła regulacyjnego. Agregat dostarczany jest na kompaktowym wózku ułatwiającym przemieszczanie urządzenia. Agregat malarski HC 950 przeznaczony jest do malowania wszystkimi rodzajami farb (farby dyspersyjne, lekiery, bejce, lakierobejce, farby podkładowe, farby olejne, emulsje, farby lateksowe, silikonowe, silikatowe, farby elewacyjne, systemy ciężkiej antykorozji, grunty bitumiczne, materiały bitumiczne jednoskładnikowe). Agregat może pracować w układzie z trzema pistoletami.

Zakres dostawy:

Wersja bez systemu SSP:
– Agregat malarski HC 950 E/G
– Wąż 3/8″ HP, 15 mb, w kolorze żółtym
– Złączka I=1/4″ A=NPS 3/8″
– Pistolet airless AG 14 wraz z głowicą TradeTip 3
– Dysza 2SpeedTip D40 117/427

Wersja z systemem SSP:
– Agregat malarski HC 950 E/G + SSP
– Wąż 1/2″ HP, 15 mb, w kolorze żółtym
– Wąż 3/8″ HP, 2,5 mb
– Złączka do pistoletu
– Złączka podwójna
– Pistolet airless AG 14 wraz z głowicą TradeTip 3
– Dysza 2SpeedTip S20 243/539

Dane techniczne
Agregat malarski HC 950 E
– Moc 3,6 kW
– Napięcie 230 V
– Max. ciśnienie 250 bar
– Waga 83 kg / 84,5 kg z SSP
– Max. wydajność 6,6 l/min
– Max. rozmiar dyszy 1 pistolet 0,052″

Agregat malarski HC 950 G
– Moc 4,1 kW
– Napięcie 5,5 PS benzyna Honda
– Max. ciśnienie 250 bar
– Waga 76 kg / 77,5 kg z SSP
– Max. wydajność 8 l/min
– Max. rozmiar dyszy 1 pistolet 0,052″

Zalety:

3 lata gwarancji udziela firma Wagner na swoje produkty, dzięki wysokiej jakości wykonania i wykorzystanych komponentów.

Podwójna dysza 2 SpeedTip jedna dysza posiada dwa otwory o różnych średnicach i kątach natrysku – pozwala to na malowanie szerokim lub wąskim strumieniem bez konieczności wymiany dyszy.

KREDYTY RATALNE

NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O DOCHODACH (bez zaświadczeń o zarobkach!)
– minimalna kwota kredytu brutto – 300 zł
– maksymalna kwota kredytu brutto – 15 000zł
NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH:
– minimalna kwota kredytu brutto – 300 zł
– maksymalna kwota kredytu brutto – 40 000 zł
Liczba rat kredytu: od 6 do 60 miesięcy

Kredytobiorca

1. Kredyty mogą otrzymać osoby fizyczne, posiadające udokumentowane źródło dochodu (przy czym dochód netto nie może być niższy niż 500 zł):
– zatrudnione na podstawie umowy o pracę
– zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło
– emeryci, renciści
– zasiłek przedemerytalny
– rolnicy
– prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
– najem lokali

2. Wymogi dotyczące dochodów:
– umowa o pracę – zatrudnienie w obecnym zakładzie pracy 3 miesiące
– umowa zlecenie, umowa o dzieło – zatrudnienie w obecnym zakładzie pracy 12 miesięcy
– emeryci/renciści – pobierający świadczenie minimum 1 miesiąc
– osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – minimum 6 miesięcy
– najem lokali – 6 miesięcy

3. Dane osobowe do umowy w celu uzyskania kredytu ratalnego
– imię i nazwisko kredytobiorcy
– pesel
– nazwisko panieńskie matki
– stan cywilny
– imię oraz dochód współmałżonka (w przypadku braku rozdzielności majątkowej)
– seria i numer dowodu osobistego
– seria i numer dodatkowego dokumentu tożsamości (dotyczy emerytów/rencistów)
– adres zameldowania
– adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
– numer telefonu kontaktowego kredytobiorcy

4. Dane dotyczące źródła dochodu:
– rodzaj źródła dochodu
– miesięczny dochód netto
– miesięczny dochód netto, miesięczny przychód netto oraz odpisy amortyzacyjne (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
– forma opodatkowania (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
– nip zakładu pracy (w przypadku braku numeru nip dokładny adres pracodawcy)
– numer telefonu do zakładu pracy
– wykonywany zawód
– data rozpoczęcia uzyskiwania bieżącego dochodu

Podobne produkty

Partnerzy