Tu znajdziesz wszystko
czego potrzebujesz do pracy


Gładź szpachlowa śnieżnobiała 20 kg – Dolina Nidy

gladz-szpachlowa-snieznobiala-20-kg-dolina-nidy

Opis produktu

Gładź szpachlowa śnieżnobiała 20 kg – Dolina Nidy. Niezawodna jakość i trwałość w dobrej cenie dla wymagających.

ZASTOSOWANIE
GŁADŹ SZPACHLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA przeznaczona jest do wykonywania gładzi na powierzchni ścian i sufitów oraz do miejscowego uzupełniania ubytków. Do stosowania wewnątrz budynków, na podłożach mineralnych, w szczególności gipsowych (tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, bloczki gipsowe), betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Nierówne podłoża mineralne, w tym surowe mury z pustaków i cegły (ceramicznej, silikatowej, z betonu komórkowego), należy wcześniej wyrównać tynkiem. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI
GŁADŹ SZPACHLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA jest suchą mieszanką produkowaną na bazie anhydrytu, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym, uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w nanoszeniu. Twardość gładzi jest optymalnie dostosowana do obróbki i ręcznego szlifowania przy użyciu papieru ściernego, kostek lub siatki ściernej. Uzyskana po związaniu materiału gładź charakteryzuje się śnieżnobiałym kolorem, dzięki czemu doskonale nadaje się pod malowanie, również farbami jednowarstwowymi. GŁADŹ SZPACHLOWA ŚNIEŻNOBIAŁA jest materiałem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska, zapewnia w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
podłoże pod gładź powinno być równe, mocne stabilne. suche (max 3% wilgotności) , nie zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się stosowanie PREPARATU GRUNTUJĄCEGO EURO-GRUNT (bezbarwny). Podłoże gładkie, np. betonowe należy zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-GRUNT. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE MASY
Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,5 litra wody na 1 kg gipsu, pozostawić na okres ok. 3-5 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. W przypadku wypełniania ubytków, gipsowych konsystencja masy powinna być gęstsza niż podczas wykonywania gładzi. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut. Nie zużyta zaprawa, po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia z wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na podłoże za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając ją do podłoża. Na suficie masę nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia. ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. W razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy odczekać do związania i całkowitego wyschnięcia pierwszej. Maksymalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy wykańczającej nie powinna przekraczać 2 mm, natomiast wszystkich zastosowanych warstw 3 mm. Powstałe drobne niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować, a po wyschnięciu przeszlifować. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie oraz tapety – sprawdzić, czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max wilgotność do 1%) oraz wolna od kurzu. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farby lub tapety.

ZUŻYCIE
Do wykonania gładzi zużywa się ok. 1,0 kg zaprawy na 1m2, przy grubości warstwy 1 mm.

NARZĘDZIA
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

UWAGA
Produkt drażniący. Zawiera cement. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Gładź szpachlowa śnieżnobiała 20 kg – Dolina Nidy

Zapytaj o produkt
Produkt został dodany do koszyka
Przejdź do sklepu
Przejdź do koszyka

Cena:

Zobacz swoją listę produktów

Dostępny na zamówienie

Numer do
doradcy

tel:
501149071

Podobne produkty

Partnerzy